totenkopf division

totenkopf division

Sor   
©
Prusya Ekolü. Burak/20/Ankara

Gene o gece ilk defa türküler söylediğini işittim. Mustafa Kemal vals oynayanların ve bir ataşemiliterlikte musikili salon toplantılarında bulunanların alışabileceği kadar Frenk musikisine bağlı, alaturka musikide ise makamları ayırabilecek kadar bilgili idi. Sesi mat, yavaş, tatlı ve cazibeli idi. Bilhassa Rumeli türküleri söylerken, derin ve onulmaz bir gurbet ve sıla acısı gözlerinde yaşarırdı. O vatanı unutmaz, kaybettiğimiz Rumeli ve Makedonya topraklarının kır kokularını alır gibi, su ve çıngırak seslerini duyar gibi, bakışları uzaklaşa uzaklaşa sislenir, bizim içinde olmadığımız hatıralar içine karışır giderdi. İyi vals ettiğini sonraları gördüm. O akşam zeybek oynadı. Oyunu efekari ve kibardı. Bazı jestleri hiç yapmazdı. O  bir alafranga değil, Bir Batılı, bir alaturka değil, bir Türk idi.

 Yıllarca sonra çıkan kitabında Armstrong bakınız, o günler üzerine neler yazar: ” … Padişahın lehinde bulunmak, bize göre en sağlam siyasetti. Meşru hükümeti temsil ettikten başka müttefiklerin emirlerini yapmaya hazırdı.” “… Damat Ferit bambaşka bir tipti. İnatçı, cüretkar ve akılsız bir adamdı. Kürt kanı ile karışık bir Arnavut olan Damat Ferit’in ruhu kan güdenlerin bütün düşmanlığını taşımakta idi. Bu bir kabile adamı idi. Malta sürgünlerinin bir kısmı Damat Ferit’in ricasıyla tevkif olunmuşlardır. Damat Ferit, Kürtleri de ayaklandırmak için teşebbüs etti.” ” … Sevres muahedesinden sonra Türkler, memleketlerini kurtarmak için birleşmişlerdi. Padişahın avenesi bunların dışında idi. Her kıymetli Türk, milliyetperverdi.”

  Sarayn ve Bab-ı Ali’nin yüzüne gülen düşmanın içi de işte bu idi.

Acı keder hep bana kardeş, bacı, ana, baba,
Benim olsa bütün dünya yetmez ki,
Derdimi kimlere söyleyim ben garip Barışım neyleyim,
Anadan babadan yuvadan uzakta yine yol göründü gurbete.

Tek kalınca geceyle gece rüzgar sert olur.
Bir düşünsem derdimi, dalga dalga dert olur.
Çok düşünmek hoş değil, gıcık kapan çok olur.
Çok düşünsem derdimi, çok düşünmek suç olur.